Vektorji
 

Vektorji vaja 79


Dan je paralelogram ABCD. Točka E je razpolovišče daljice BC, točka F pa presek daljice AE in diagonale BD. V kolikšnem razmerju deli točka F diagonalo BD?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh