Vektorji
 

Vektorji vaja 90


Naj bo ABCD paralelogram s stranicama in . Točka E deli stranico AD v razmerju . Nosilka stranice AB in premica skozi točki CE se sekata v točki F.


  • Vektor izrazite z vektorjem .

  • Izračunajte dolžino vektorja .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh