Vektorji
 

Vektorji vaja 89


Dan je romb ABCD. Točka E je razpolovišče stranice AB, točka F pa razpolovišče stranice BC. Točka G deli stranico AD v razmerju 2:1. Z vektorjema in izrazite vektorje:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh