Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 19


Izračunajte vrednosti skalarjev k, l in m, če vektorji in niso komplanarni: 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh