Oziralni odvisnik - Relativsatz fb
 

Relativsatz - Oziralni odvisnik
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Oziralni odvisnik se v nemščini imenuje Relativsatz. To je odvisni stavek v podredno zloženi povedi. V oziralnem odvisniku je razložen samostalnik, ki je del glavnega stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oziralni odvisnik podrobneje razlaga samostalnik v glavnem stavku, kajti brez te razlage bi bil glavni stavek nerazumljiv. Po oziralnem odvisniku se vprašamo z vprašalnico kateri / katera / katero.V nadaljevanju si oglejmo, kako tvorimo oziralni odvisnik.


Tvorba oziralnega odvisnikaPodredni stavki se vedno začnejo s podrednimi vezniki (unterordnende Konjunktionen). Pri oziralnem odvisniku pa uporabimo:

 • oziralni zaimek (die, der, das ...) ali

 • oziralni zaimek s predlogom (in dem, für die ...) ali

 • različne vprašalnice (wer, was, wo, wohin).


V nemškem oziralnem odvisniku kot veznik uporabimo oziralni zaimek. Tega je treba sklanjati. Oziralni zaimek sklanjamo podobno kot določni člen:


Samo v 2. sklonu edine in množine ter v 3. sklonu množine se za oziralni zaimek uporabi daljša različica (v spodnji tabeli zapisano krepko).
Poglejmo nekaj primerov oziralnih odvisnikov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Oziralni zaimek je treba prilagoditi samostalniku iz glavnega stavka po:

 • spolu in

 • sklonu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nemškem oziralnem odvisniku kot veznik uporabimo oziralni zaimek s predlogom, kadar tako zahteva kontekst. Tudi v tem primeru je treba oziralni zaimek sklanjati, njegov sklon je odvisen od predloga pred njim.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nemškem oziralnem odvisniku lahko predlog in + oziralni zaimek zamenjamo z vprašalnico:

 • wo, kadar je samostalnik v 3. sklonu, ali

 • wohin, kadar je samostalnik v 4. sklonu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nemškem oziralnem odvisniku kot veznik uporabimo vprašalnico was, kadar se oziralni odvisnik nanaša na cel glavni stavek.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nemškem oziralnem odvisniku kot veznik uporabimo vprašalnici was in wer, kadar:

 • stoji oziralni odvisnik pred glavnim stavkom in

 • se odvisni stavek na nič ne nanaša.

V takšnih primerih uporabimo was za stvari in wer za osebe.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Iz zgornjih primerov je razvidno, da je od vrste veznika odvisno, ali stoji oziralni stavek pred ali za glavnim stavkom. Kadar uporabimo oziralni zaimek, stoji oziralni odvisnik zmeraj za samostalnikom, na katerega se nanaša. Ko uporabimo vprašalnici was in wer, stoji oziralni odvisnik zmeraj na prvem mestu.


Je pa besedni red v odvisniku zmeraj enak:


Besedni red v oziralnem odvisniku je:


veznik + osebek + predmet / prislovno določilo + povedekKadar je v stavku uporabljen deljiv glagol, se v odvisnem stavku osebna glagolska oblika in predpona združita in pišeta skupaj.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Kadar tvorimo sestavljeni preteklik z modalnim glagolom, pomožni glagol haben v odvisnem stavku ne pride povsem na konec stavka, temveč pred glavni glagol in modalni glagol.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V glavnem stavku pa je besedni red odvisen od tega:

 • ali glavni stavek stoji pred odvisnikom

 • ali za odvisnikom.


Če stoji glavni stavek v povedi pred odvisnikom, potem je osebna glagolska oblika, ki je izražena s povedkom, na 2. mestu:


Če stoji glavni stavek pred odvisnikom, potem je besedni red v glavnem stavku:


osebek + povedek + prislovno določilo + predmetČe pa stoji glavni stavek v povedi za odvisnikom, potem se besedni red spremeni - osebek in povedek zamenjata mesti.


Če stoji glavni stavek za odvisnikom, potem je besedni red v glavnem stavku:


povedek + osebek + prislovno določilo + predmetPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.