Numerično iskanje ničel polinoma fb
 

Sekantna metoda za iskanje ničel
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Ta metoda je precej podobna tangenti metodi, le-da predpostavlja, da se sekanta na polinom obnaša podobno kot polinom in da je torej njena ničla podobna ničli polinoma. Pri tej metodi moramo izbrati dve točki na polinomu, ki sta začetna približka naše ničle (po možnosti naj bi se predznaka danega polinoma v teh točkah razlikovala). Ničla sekante skozi ti dve točki, predstavlja naslednji približek naši ničli in jo uporabimo naprej pri računanju.
S pomočjo skice poglejmo, kako poiščemo ničlo sekante na dani polinom. Najprej zapišemo smerni koeficient sekante. Le-tega lahko zapišemo na dva načina:


Z enačenjem obeh koeficientov dobimo iteracijsko formulo za sekantno metodo:Iteracijska formula za sekantno metodo je:
kjer je:
obratna vrednost smernega koeficienta sekante in
predhodno izbrana točka.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo metodo na praktičnem primeru.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK