Shall - Should fb
 

Shall - Should
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Modalna glagola shall in should odražata govorčev odnos do sveta. Oba sta prava modalna glagola, zato ju moramo v povedi vedno uporabiti v povezavi z drugim (glavnim) glagolom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju obravnavamo oblike in rabo vsakega glagola posebej.


ShallModalni glagol shall se dandanes ne uporablja več pogosto. Najdemo ga predvsem v formalnem govoru in pravnih dokumentih. Najpogosteje ga povezujemo s 1. osebo:

 • ednine (I),

 • množine (we).


Tvorba stavka s Shallpri tvorbi stavka ima shall samo eno obliko. To pomeni, da se ne spreminja glede na osebo, na katero se nanaša. Pri tem:

 • ne prevzame končnice -s za osebe he/ she/ it,

 • ne prevzame končnice -ed za tvorjenje preteklika,

 • ne prevzame končnice -ing.


Stavek lahko tvorimo v vseh treh oblikah:

 • trdilni,

 • nikalni,

 • vprašalni.

Poglejmo si jih.


Trdilna oblika stavka s ShallTrdilno obliko tvorimo po naslednji formuli:


osebek + shall + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika stavka s ShallNikalno obliko tvorimo po naslednji formuli:


osebek + shall not (shan't) + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika stavka s ShallVprašalno obliko tvorimo po naslednji formuli:


shall + osebek + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba modalnega glagola ShallPoglejmo si različne pomene, ki jih lahko izrazimo z modalnim glagolom shall.


V vseh oblikah se modalni glagol shall nanaša na prihodnost in ga dandanes običajno nadomestimo z glagolom will.Poleg prihodnosti pa izraža tudi druge pomene. Tako v trdilni obliki shall še vedno občasno uporablja za izražanje:

 • predlogov in ponudb,

 • obljub,

 • pravil in ukazov.

Poglejmo si vsak pomen posebej.


Predlog in ponudbaZa izražanje predloga in ponudbe, modalni glagol shall uporabimo le v vprašalni obliki predvsem v 1. osebi (I, we). Nadomestimo pa ga lahko z modalnim glagolom should.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


ObljubaKadar glagol shall izraža obljubo, ga ne moremo nadomestiti z glagolom should. V tem pomenu shall izraža večjo formalnost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pravila in ukaziv pomenu izražanja pravil se modalni glagol shall pojavlja zelo redko. Najdemo pa ga predvsem v formalnih zapisih in zakonodaji.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


ShouldModalni glagol should je sicer pretekla oblika glagola shall, vendar ga ne uporabljamo za izražanje preteklosti modalnega glagola shall.


Njegova uporaba namesto shall bi popolnoma spremenila pomen prvotnega stavka. Spremenjen stavek pa še vedno ne bi izražal preteklosti.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorba stavka s ShouldKot ostali modalni glagoli, tudi should ob sebi vedno potrebuje glavni glagol in:

 • ne tvori končnice -s za 3. osebo ednine (he/ she/ it) v sedanjiku

 • ne tvori končnice -ed za preteklost

 • ne tvori končnice -ing


Modalni glagol should se pojavlja v treh oblikah:

 • trdilni obliki,

 • nikalni obliki,

 • vprašalni obliki.

Poglejmo si tvorbo vsake oblike posebej.


Trdilna oblika stavka s ShouldTrdilno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


osebek + should + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nikalna oblika stavka s ShouldNikalno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


osebek + should not (shouldn't ) + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vprašalna oblika stavka s ShouldVprašalno obliko tvorimo po naslednjem pravilu:


Should + osebek + nedoločnikOdgovor na vprašalno poved z uporabo should pa tvorimo na naslednji način:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si oglejmo različne rabe modalnega glagola should.


Raba modalnega glagola ShouldModalni glagol should prevajamo z izrazom naj bi ali bi moral.


Uporabljamo pa ga za izražanje:

 • blage obveznosti (nujnosti),

 • gotovosti,

 • nasvetov.

Poglejmo si uporabo podrobneje.


Blaga nujnost (obveznost)Ko izražamo blago nujnost (obveznost), se modalni glagol should v pomenu približa glagolu must. Vendar pa izraža

 • večjo vljudnost in

 • naše pričakovanje, da se bo dejanje uresničilo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


GotovostGotovost ali prepričanje uporabljamo v:

 • sedanjosti,

 • preteklosti.

Poglejmo si uporabo za vsak čas posebej.


 • Gotovost v sedanjosti


  Gotovost izražamo s sedanjikom, če močno pričakujemo uresničitev nekega dejanja.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Gotovost v preteklosti


  Stavek tvorimo:


  should + have + pretekli deležnik (ali 3. oblika glagola)  S preteklikom izražamo, da govorec pričakuje neko dejanje, ki pa ni bilo uresničeno.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


NasvetNasvet ali priporočilo je najpogosteje uporabljen pomen modalnega glagola should.


Nadomestimo ga lahko z izrazi:

 • advise to,

 • be recommended in

 • had better.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Should za nasvete uporabljamo v oblikah:

 • trdilni obliki,

 • nikalni obliki,

 • pretekliku.

Poglejmo si jih.


 • Nasveti v trdilni obliki


  Z nasveti izražamo:

  • mnenja,

  • prepričanja in

  • čustva o dejstvih in dogodkih.


  Nasvete v trdili obliki tvorimo na naslednji način:


  should + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nasveti v nikalni obliki


  Kadar želimo nekaj odsvetovati uporabimo should v nikalni obliki, shouldn't. S tem izražamo, da nekaj ne bi smeli.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nasveti v preteklosti


  Ko izražamo svetovanje ali odsvetovanje v preteklosti, upoštevamo:

  • dejanje, ki ga govorec svetuje, ni bilo uresničeno,

  • dejanje, ki ga govorec odsvetuje, je bilo uresničeno.


  Nasvet v preteklosti tvorimo na naslednji način:


  should / shouldn't + have + pretekli deležnik (ali 3. oblika glagola)  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Lukač Patarčec