Curek z masnim tokom 4 kg/s pada s hitrostjo 6 m/s na steno in se od nje z enako hitrostjo odbije. Vpadni kot in odbojni kot sta glede na navpičnico. S kolikšno silo deluje stena na curek?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana