Gasilec stoji na rolki in v rokah drži cev, ki je priključena na rezervoar vode. Na začetku se ne premika. Po odprtju ventila na cevi začne voda iztekati s konstanto hitrostjo . Masni pretok vode znaša .


  • Kako daleč se gasilec premakne v 6 sekundah, če skupna masa rolke in gasilca znaša 80 kg? Trenje zanemarimo.

  • Kolikšna je opravljena pot, če na cev priključimo ventil, s katerim zmanjšamo presek curka v razmerju 3:2?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Saša Hrka