Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 22


V prostoru so dane točke , in . Vemo, da točka P razpolavlja daljico AB. Pokažite, da sta vektorja in pravokotna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič