Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 16


Dani sta točki in .


  • Zapišite vektor .


  • Natančno izračunajte dolžino vektorja .


  • Izračunajte kot med ordinatno osjo in vektorjem .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič