Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 14


Določite komponento x tako, da bosta vektorja in pravokotna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič