Vektorji
 

Vektorji vaja 11


V prostoru so dane točke , , in . Pokažite, da so točke oglišča pravokotnika ABCD.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič