Vektorji
 

Vektorji vaja 12


Točke , , so oglišča paralelograma ABCD v prostoru.


  • Določite koordinate točke D.


  • Natančno izračunajte dolžino diagonale e.


  • Zapišite koordinate presečišča diagonal.


  • Izračunajte velikost kota .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič