Vektorji
 

Vektorji vaja 22


V kvadratu s stranico je točka razpolovišče stranice . Izračunajte spodnje skalarne produkte. Rezultate vpišite v preglednico.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh