Vektorji
 

Vektorji vaja 23


Izračunajte razdaljo med točkama in in zapišite koordinate razpolovišča R daljice AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič