Vektorji
 

Vektorji vaja 16


Dan je vektor . Izračunajte točno dolžino vektorja . Zapišite komponenti vektorja , če je in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič