Vektorji
 

Vektorji vaja 15


Točke so oglišča trikonika. Narišite točke v koordinatni sistem. Izračunajte:

  • dolžino stranice ,

  • velikost kota ,

  • skalarni produkt .

Dolžino stranice in skalarni produkt izračunajte natančno, kot pa zaokrožite na minute.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh