Vektorji
 

Vektorji vaja 55


Vektorja


sta med seboj pravokotna, dolžina vektorja je enaka 3. Izračunajte števili x in y.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.