Vektorji
 

Vektorji vaja 54


Naj bo točka C (1, -2, 4) razpolovišče daljice AB. Zapišite koordinate točke A, če je B (-1, 0, 3 ).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh