Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 5


Izračunajte razdaljo med točkama in in zapišite koordinate razpolovišča R daljice AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič