Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 1


Dana sta vektorja in .


  • Vektorja narišite v koordinatnem sistemu.


  • Izračunajte kot med njima na stotinko stopinje natančno.


  • Izračunajte kot med vektorjem in simetralo lihih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič