Skalarni produkt
 

Skalarni produkt vaja 30


Izračunajte velikosti notranjih kotov trikotnika, če poznate njegove stranice: cm, cm in cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič