Skalarni produkt
 

Skalarni produkt vaja 31


Stranice trikotnika so v razmerju 4 : 5 : 6. Izračunajte velikost najmanjšega in največjega kota v trikotniku.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič