Vektorji
 

Vektorji vaja 119


V trapezu ABCD meri cm, cm in cm, kot


  • Izračunajte dolžino diagonale f.

  • Izračunajte višino trapeza.

  • Izračunajte ploščino trapeza.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič