Vektorji
 

Vektorji vaja 120


V kocki ABCDEFGH s stranico 10 cm je točka S razpolovišče stranice EH. Izračunajte velikost kota .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič