Skalarni produkt
 

Skalarni produkt vaja 26


V trapezu ABCD meri cm, cm in cm, kot


  • Izračunajte dolžino diagonale f.


  • Izračunajte višino trapeza.


  • Izračunajte ploščino trapeza.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič