Skalarni produkt
 

Skalarni produkt vaja 27


V krog s polmerom r = 3cm včrtajte pravilni šestkotnik ABCDEF. Narišite vektor in izračunajte njegovo dolžino. Rezultat zaokrožite na milimetre.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.