Vektorji
 

Vektorji vaja 121


Dan je kvader ABCDEFGH, za katerega velja:
Točka P je razpolovišče stranice BC, točka S pa razpolovišče stranice EH. Dani so še vektorji
Izračunajte skalarni produkt in izrazite vektor .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič