Poklicna matura 2013, spomladanski rok
 

Sklepni in procentni račun
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V nadaljevanju si bomo sklepni in procentni račun pogledali ločeno:


Sklepni računSklepni račun srečujemo v vsakdanjem življenju (stiskanje sokov, gradnja hiše,...). Pri problemih iz sklepnega računa se ponavadi pojavljata dve količini, ki sta v enostavni medsebojni zvezi. Ta zveza je lahko:

  • premo sorazmerna

  • obratno sorazmerna


Oglejmo si obe zvezi natančneje.


Premo sorazmerjeKoličini sta premo sorazmerni, kadar:

  • eno količino povečamo (zmanjšamo) za 2-krat, 3-krat,...

  • se hkrati druga količina poveča (zmanjša) za 2-krat, 3-krat,...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Obratno sorazmerjeKoličini sta obratno sorazmerni, kadar:

  • eno količino povečamo (zmanjšamo) za 2-krat, 3-krat,...

  • se hkrati druga količina zmanjša (poveča) za 2-krat, 3-krat,...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Procentni računTudi procentni račun srečujemo v vsakdanjem življenju (podražitve, pocenitve,...). Največkrat nas zanima kakšen je relativni delež:


Relativni deležVelikokrat želimo povedati, kako velik del celote predstavlja določen delež. To razmerje imenujemo relativni delež:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vsak relativni delež pa lahko zapišemo tudi s pomočjo procentov.


Zapis v odstotkihRezultat relativnega deleža lahko zapišemo kot ulomek, lahko pa ga zapišemo tudi v odstotkih oziroma procentih.


To najlažje storimo z naslednjim obrazcem:


Splošni obrazec za procentni račun:
kjer d predstavlja del, o pa celoto.Če s p označimo število odstotkov (procentov), potem v splošnem velja:
Zgornji obrazec si poglejmo na naslednjem primeru:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Relativni delež in zapis v odstotkihMed zapisom s procenti in relativnim deležem obstaja povezava.


Najprej zapišimo relativni delež:Odstotke (procente) lahko tako izrazimo z relativnim deležem:

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej