Poklicna matura 2006, zimski rok
 

Poklicna matura 2006, zimski rok vaja 11


Septembra 2000 smo dali za liter kurilnega olja 113,90 tolarja, maja 2004 pa 98,40 tolarja.


  • Za koliko odstotkov je bila cena kurilnega olja maja 2004 nižja od cene septembra 2000?


  • Koliko tolarjev je dala družina septembra 2000 za poln rezervoar kurilnega olja v obliki kvadra dimenzij 2,5 m, 1,2 m in 1,5 m? Narišite skico rezervoarja.


  • Ali zadošča 2310 litrov kurilnega olja za ogrevanje od 1. oktobra do 15. marca naslednjega leta, če je dnevna poraba 15 litrov?


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.