Snov v magnetnem polju
 

Snov v magnetnem polju vaja 3


Izračunaj permeabilnost snovi v dolgi tuljavi s 1500 ovoji na meter dolžine, če veš, da tok 2 A v tuljavi ustvari gostoto magnetnega polja 3 T. Indukcijska konstanta je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana