Snov v magnetnem polju
 

Snov v magnetnem polju vaja 4


V tabeli so prikazane vrednosti permeabilnosti za nekaj različnih materialov. Valje, ki so napravljeni iz posameznih naštetih materialov, postavimo v tuljavo dolžine 30 cm. Obdaja jo 200 navojev žice po kateri teče tok 3 A. Kateri od naštetih materialov štejemo med feromagnete, paramagnete ali diamagnete? Koliko znaša gostota magnetnega polja znotraj posameznega valja, narejenega iz feromagnetnega materiala, ko se ta nahaja v tuljavi? 

glavni avtor in urednik gradiva: Saša Hrka