Poklicna matura 2008, jesenski rok
 

Poklicna matura 2008, jesenski rok vaja 2


V preglednici so izmerjene temperature ob 13. uri za vsak dan v tednu.Izračunajte povprečno temperaturo za ta teden. Rezultat zaokrožite na eno decimalno mesto natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh