IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Standardna vezna entalpija fb
 

Standardna vezna entalpija
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V gradivu Entalpija smo v poglavju standardna tvorbena entalpija govorili o energetski spremembah, ki nastanejo pri tvorbi enega mola snovi iz elementarnih spojin. Pri tem smo v tabeli navedli standardne tvorbene entalpije nekaterih snovi, ki so bile pridobljene eksperimentalno. Le-te lahko pridobimo tudi teoretično s pomočjo standardne vezne entalpije.


Vezna entalpijaVezna entalpija je energija, ki jo moramo dovesti, da prekinemo vezi v 1 molu plinaste snovi.


V procesu prekinjanja vezi in nastanka novih snovi, se energija:

  • porablja za prekinjanje vezi,

  • sprošča pri vzpostavljanju vezi.

Koliko energije porabimo za prekinitev vezi in koliko energije se sprosti ob ustvarjanju novih vezi je odvisno od vrste vezi. Vezna entalpija je povezana z močjo vezi. Močnejša kot je vez, večjo vezno entalpijo ima.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri računanju posameznih energetski sprememb moramo upoštevati prav vsako vez, ki se cepi ali vzpostavlja. Poglejmo kako.


Prekinjanje vezi in vzpostavitev novih veziPri tvorbi novih snovi je potrebno:

  • vezi v reagentih najprej prekiniti,

  • nato pa v produktih vzpostaviti nove vezi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Približek reakcijske entalpijeKo vemo, katere vezi se prekinjajo ali vzpostavljajo, lahko izračunamo približek za reakcijsko entalpijo. Pri tem uporabimo naslednjo enačbo:
Poglejmo si na primeru kako uporabiti enačbo in izračunati reakcijsko entalpijo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vezna entalpija za posamezne veziV spodnji tabeli so zbrane vezne entalpije, ki jih uporabimo pri računanju približkov za reakcijske entalpije.

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK