Standardna vezna entalpija
 

Standardna vezna entalpija
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V gradivu Entalpija smo v poglavju standardna tvorbena entalpija govorili o energetski spremembah, ki nastanejo pri tvorbi enega mola snovi iz elementarnih spojin. Pri tem smo v tabeli navedli standardne tvorbene entalpije nekaterih snovi, ki so bile pridobljene eksperimentalno. Le-te lahko pridobimo tudi teoretično s pomočjo standardne vezne entalpije.


Vezna entalpijaVezna entalpija je energija, ki jo moramo dovesti, da prekinemo vezi v 1 molu plinaste snovi.


V procesu prekinjanja vezi in nastanka novih snovi, se energija:

  • porablja za prekinjanje vezi,

  • sprošča pri vzpostavljanju vezi.

Koliko energije porabimo za prekinitev vezi in koliko energije se sprosti ob ustvarjanju novih vezi je odvisno od vrste vezi. Vezna entalpija je povezana z močjo vezi. Močnejša kot je vez, večjo vezno entalpijo ima.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri računanju posameznih energetski sprememb moramo upoštevati prav vsako vez, ki se cepi ali vzpostavlja. Poglejmo kako.


Prekinjanje vezi in vzpostavitev novih veziPri tvorbi novih snovi je potrebno:

  • vezi v reagentih najprej prekiniti,

  • nato pa v produktih vzpostaviti nove vezi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Približek reakcijske entalpijeKo vemo, katere vezi se prekinjajo ali vzpostavljajo, lahko izračunamo približek za reakcijsko entalpijo. Pri tem uporabimo naslednjo enačbo:
Poglejmo si na primeru kako uporabiti enačbo in izračunati reakcijsko entalpijo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vezna entalpija za posamezne veziV spodnji tabeli so zbrane vezne entalpije, ki jih uporabimo pri računanju približkov za reakcijske entalpije.

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK