Urejanje in grupiranje podatkov
 

Urejanje in grupiranje podatkov vaja 11


Stolpčni diagram prikazuje število članov nekega prostovoljnega gasilskega društva.
  • Podatke predstavite v spodnji razpredelnici s frekvencami in relativnimi frekvencami.  • Koliko članov ima prostovoljno gasilsko društvo in koliko odstotkov članov je starejših od 40 let?


  • Izračunajte aritmetično sredino starosti članov prostovoljnega gasilskega društva. Izračunajte koliko članov iz starostne skupine nad 20 do 30 let bi se moralo na novo včlaniti, da bi bila aritmetična sredina starosti 27 let.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek