Urejanje in grupiranje podatkov
 

Urejanje in grupiranje podatkov vaja 7


Na natečaju za najboljšo delo je sodelovalo 15 avtorjev s 50 izdelki. Žirija je izdelke ocenjevala s točkami od 1 do 10. Grupirajte naslednje podatke v 5 frekvenčnih razredov.


6 10 9 6 6 2 1 6 3 1

5 8 8 8 4 6 3 2 4 10

4 6 9 7 4 4 6 8 10 3

8 7 7 9 10 3 1 9 6 6

9 9 10 9 5 2 3 7 9 4


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej