Stehiometrija
 

Stehiometrija
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Stehiometrija je veja kemije, ki se ukvarja s količinskimi razmerji med reaktanti in produkti v kemijski reakciji. Proučuje naslednja razmerja:

  • množinska razmerja,

  • masna razmerja,

  • volumenska razmerja.


Stehiometrija upošteva zakonu o ohranitvi mase, ki pravi, da je skupna masa reaktantov enaka skupni masi produktov in dobesedno meri količino elementov.


S pomočjo stehiometrije in množinskega razmerja lahko izračunamo relativne količine reaktantov in produktov. Poglejmo si, kako lahko to znanje uporabimo.


Postopek reševanja stehiometričnih nalogS pomočjo stehiometrijskih računanj lahko izračunamo:

  • količino reaktantov;

  • in predvidimo količino produktov reakcij.

Vsi izračuni temeljijo na množinskih razmerjih. Zato je pomembno, da predno pričnemo s stehiometričnimi izračuni, vedno preverimo, ali so naše kemijske enačbe urejene. Šele nato sledimo enostavnim korakom, ki nam pomagajo pri računanju.


Koraki za reševanje stehiometričnih nalog so:

  • napišemo razmerje množin med snovjo, ki jo iščemo, in snovjo, ki je podana;

  • izrazimo množino za iskano snov;

  • uporabimo primerno enačbo za računanje iskane količine in izrazimo iskano količino;

  • vstavimo poznane podatke in izračunamo iskano količino.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Formule za računanje množineKot smo že omenili, se v stehiometriji vsi izračuni nanašajo na množinska razmerja. Množina je tako tisti osrednji člen pri izračunih, zato ponovimo zveze, ki smo jih srečali že v gradivu Molska masa in osnovni množinski izračuni:


Množino izračunamo kot:
V teh formulah nastopajo naslednje količine:

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK