Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 12


Izračunaj koliko gramov natrijevega hidroksida nastane, če 23 gramov natrija reagira z vodo? Kemijska reakcija se glasi: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK