Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 11


Izračunaj, koliko natrija nastane pri razkroju 50 gramov natrijevega azida na elemente. Kemijska enačba za to reakcijo je: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK