Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 1


Izračunaj koliko litrov dušika nastane, če 15 g amonijaka reagira s klorom? Reakcija poteče pri in .


Reakcija je sledeča: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK