Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 2


Izračunaj koliko gramov bakrovega (I) oksida nastane, če reagira 10 g bakra s dušikovim oksidom? Reakcija je sledeča: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK