Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo - telesa
 

Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo - telesa vaja 17


Ploščina osnega preseka stožca, katerega stranica je enaka trikratniku polmera osnovne ploskve, meri . Izračunajte površino in prostornino tega stožca ter središčni kot v ravnino razgrnjenega plašča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar