Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo - telesa
 

Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo - telesa vaja 16


Razmerje med ploščino osnovne ploskve in ploščino plašča stožca je 6 : 17. Koliko meri prostornina in koliko površina tega stožca, če je njegova višina enaka 20 cm?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar