Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Osebkov odvisnik se v nemščini imenuje Subjektsatz. To je odvisni stavek v podredno zloženi povedi. Z osebkovim odvisnikom je razložen osebek glavnega stavka, ki v glavnem stavku manjka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Osebkov odvisnik izraža osebek glavnega stavka. Po osebkovem odvisniku se vprašamo z vprašalnico kdo ali kaj.V nadaljevanju si oglejmo, kako tvorimo osebkov odvisnik.


Tvorba osebkovega odvisnikaPodredni stavki se vedno začnejo s podrednimi vezniki (unterordnende Konjunktionen). Pri osebkovem odvisniku so to naslednji vezniki:

  • dass (da),

  • was (kaj),

  • wer (kdo).


V nemškem osebkovem odvisniku najpogosteje uporabljamo veznik dass, medtem ko uporabljamo veznika was in wer redkeje.Poglejmo nekaj primerov osebkovih odvisnikov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Osebni odvisnik lahko stoji pred ali za glavnim stavkom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Besedni red v odvisniku je zmeraj enak:


Besedni red v osebkovem odvisniku je:


veznik + osebek + predmet / prislovno določilo + povedekKadar je v stavku uporabljen deljiv glagol, se v odvisnem stavku osebna glagolska oblika in predpona združita in pišeta skupaj.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Kadar tvorimo sestavljeni preteklik z modalnim glagolom, pomožni glagol haben v odvisnem stavku ne pride povsem na konec stavka, temveč pred glavni glagol in modalni.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V glavnem stavku pa je besedni red odvisen od tega:

  • ali glavni stavek stoji pred odvisnikom

  • ali za odvisnikom.


Če stoji glavni stavek v povedi pred odvisnikom, potem je osebna glagolska oblika, ki je izražena s povedkom, na 2. mestu:


Če stoji glavni stavek pred odvisnikom, potem je besedni red v glavnem stavku:


osebek + povedek + prislovno določilo + predmetČe pa stoji glavni stavek v povedi za odvisnikom, potem se besedni red spremeni tako, da nadomestilo osebka es izpustimo.


Če stoji glavni stavek za odvisnikom, potem je besedni red v glavnem stavku:


povedek + prislovno določilo + predmetPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.