Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 2


Železno kocko segrejemo za 500 K. Za koliko odstotkov se ji poveča volumen in za koliko stranica? Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana