Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 3


Kolikšna je gostota živega srebra pri temperaturi , če je njegova gostota pri temperaturi enaka . ( živega srebra je .)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana