Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 15


Železna krogla ima polmer in gostoto pri . Nato jo postavimo v peč pri , masa krogle pa se pri tem ne spremeni. Kolikšna je gostota krogle pri ? Koeficient dolžinskega raztezka železa je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik