Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 17


2,4000 m dolga kovinska palica je sestavljena (zvarjena) iz 0,9000-metrske železne palice, 0,8000 m dolge bakrene palice in 0,7000 m aluminijaste palice, merjeno pri 10 °C.


  • Izračunaj, kolikšna je nova dolžina palice, če povišamo temperaturo za 300 K.

  • Kakšna pa je nova dolžina, če palico ohladimo za 100 K?


Temperaturni koeficient linearnega raztezka železa je , bakra in aluminija . Rezultate izračunaj na 4 decimalke natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nik Nadvežnik