Termično raztezanje snovi
 

Termično raztezanje snovi vaja 8


Jekleno palico dolžine 6 m segrejemo za . Za koliko se podaljša? Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana